Tudástár

Intézetünk A több települést érintő kezdeményezések integrálása a Homokháti célprogramban II. ütem” projekt keretében a Bugac, Fülöpjakab, Jakabszálláson megvalósuló „Helyi tudástár korszerű ismeretek közvetítése” című projektben kapta az a feladatot hogy a három településre érvényes Tudástárat hozzon létre, s ezen belül az ehhez szükséges előkészítő – koordináló munkát végezze el, s az eredmények ismeretében pedig javaslatokat fogalmazzon meg a település vezetői fele a helyi tudással kapcsolatos, ezzel összefüggő fejlesztési teendőkre.

 

A munkát intézetünk munkatársai végezték, a szakmai vezető Polyák Albert főtanácsos koordinálásával.

 

A feladat azért is izgalmas volt számukra mert kevés kivételtől eltekintve eddig azt tapasztalatuk, hogy a települések fejlesztő terveik készítésekor inkább előnyben részesítik az infrastrukturális beruházásokat, az ezeket szolgáló beruházásokat, mint a helyi közösségek fejlesztését, így a helyi társadalom ezeket a beruházásokat mint kívülről jövő adományokként fogadja, annak megteremtéséhez a kötelező, többnyire csak pénzbeli hozzájárulással vesz részt.

 

 

Az utóbbi években a jobb sorsú és a fejlődés élén járó nyugati és távol-keleti országok nagyobb hangsúlyt helyeznek a társadalmi tőke fejlesztésére, mert bebizonyosodott, hogy az emberek közötti szolidaritás, a bizalom, az egymásra való odafigyelés, a közös cselekvés, az ezekkel összefüggő társadalmi kohézió, és közcselekvés olyan érték amely a helyi (de a településközi és országos) fejlesztéseknél se nélkülözhető.

 

 

Az pedig már régen nyilvánvalóvá vált, hogy a régebben használt humán-erőforrás fogalmat, mely az embert elsődlegesen mint termelőerőt definiálja, fő mértékként a szakképzettséget számítja, szintén ki kell bővíteni új minőségi mutatókkal, a felnőttképzés fogalmait használva: kompetenciákkal. Nem csak az önállóan, maga sorsát irányító „vállalkozónak” hanem a munkavállalónak is rendelkezni kell például olyan belső személyiségjegyekkel mint a motiváltság és pozitív attitűd, tanulási képesség, hatékony kommunikációs képesség ezeken túl pedig készség az együttműködésre az eltérő kultúrájú emberek csoportjában, és együtt-munkálkodási hajlandóság a közös cél megvalósításáért.

 

 

A három településen végzett feltárás a fenti tényezők vizsgálatán túl kitért a lakosság hétköznapi, praktikus ismereteinek feltárására és a közösségi cselekvéssel kapcsolatos kapcsolatos tudáselemekre is.

 

 

A helyi adatgyűjtést és adatfeldolgozást többnyire helyi emberekkel együttműködve készítettük, bevonva őket, annak érdekében, hogy településüket minél jobban megismerjék, az eredmények ismeretében ők maguk is vállaljanak kezdeményező szerepet az észlelt hiányok pótlására és feltárt eredmények fejlesztésében.

 

 

Az összegző eredményeket a helyi lakosok már megismerték, s azt gondoljuk a helyi fejlesztési tervek kidolgozásához jó adatokat szolgáltattunk, ezen kívül különösen jó dokumentumokat prezentáltunk a következő évek pályázatainak elkészítéséhez.