Intézetünk igazgatója, Imre Károly Bessenyei-György díjat kapott

A díj azoknak a népművelőknek adományozható állami kitüntetés, akik a művelődési intézményekben, üzemekben és egyéb területeken kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak.

 

A díjat évente, augusztus 20-án, hat személy kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap

. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90, vastagsága 9 milliméter. Az érem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Bessenyei György domború arcképe, fölötte a BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ félkörívű felirat helyezkedik el. Hátoldalát „A közművelődésért” felirat díszíti.

 

Imre Károly több mint harminchárom éve dolgozik népművelőként. Munkáját Soltvadkerten kezdte, majd a Keceli ÁMK közművelődési igazgatóhelyetteseként dolgozott 1991-ig. Rövid ideig a kecskeméti katona József Gimnáziumban tanított s emellett a diákok kulturális, közművelődési munkáját irányította, segítette. 1992-től 1999-ig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Közművelődési Intézetének igazgatóhelyettese, majd a Közművelődési Intézet megalakulása óta igazgatója. Vezetése alatt az intézet több olyan fejlesztést és programot indított, amely a közművelődési szakma megújulását szolgálta, s ezáltal országos elismertséget és szakmai körökben megbecsültséget szerzett. Vezetői munkája mellett felnőttképzésben oktatóként és közösségépítő, -fejlesztő tevékenységet folytat.