„Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben” című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

A program célja a településeken élő oktatásban, közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb közintézményekben dolgozó munkatársak felkészítése, alkalmassá tétele alapvető kommunikációs és protokoll feladatok ellátására.

 

Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, aki képes szakszerűen ellátni a testvér-települési, falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok protokolláris feladatait, tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, megoldani a protokoll-szervezéshez kötődő problémáikat.

 

 

Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai

 

A képzés követelményei: a résztvevő ismerje a kommunikáció, a személyközi befolyásolás fogalmát, alapvető modalitásait, szabályszerűségeit, a protokoll és kommunikáció fogalmának összefüggéseit. Legyen fogalma az illem, etikett protokoll alapszabályairól, és tudja alkalmazni azokat a gyakorlatban. Ismerje és alkalmazza a hétköznapi, munkahelyi protokoll szabályait, ismerje és képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a vendéglátás, az általános viselkedéstechnika szabályait, legyen képes egy adott település protokoll-életének teljes körű szervezésére, a protokoll feladatok szakszerű végrehajtására.

Legyen képes az adott szakmai területen általános szaktanácsadásra, a hozzá fordulók segítésére.

 A képzés költségei:  a tanfolyam díja minimális (10 fő) részvétele esetén 80 000 Ft/fő, mel y  4 részletven fizethető. Magasabb létszám eseetén a tanfolyamdíj csökken.

A képzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Akkreditációs Bizottsága által akkreditál képzés