Népzenei Minősítő Szabadszálláson

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete és a KÓTA 2011. szeptember 5-én, hétfőn 10.00 órától rendezi meg a 16. Országos és Térségi Népzenei Minősítőt Szabadszálláson, a József Attila Művelődési Otthonban (Kossuth u. 4.).

A minősítőre, a József Attila Művlődési Otthon által,, Dr. Kálmán Lajos 90. születésnapja alkalmából megrendezett ünnepségsorozat részeként kerül sor.

Jelentkezés:

A minősítőre térségi és országos szinten is lehet jelentkezni az alábbi feltételek mellett.

1. KÓTA Térségi Minősítők: A 15. Országos Népzenei Minősítőről szakmai fokozattal nem rendelkező, vagy ott bronz szakmai fokozatot elérő szólisták és együttesek a térségi szinten kapcsolódhatnak be a minősítő rendszerbe.

Elérhető szakmai fokozatok: Megfelelt, Dicséretes, Kiváló

2. KÓTA Országos Minősítő: Részt vehetnek a térségi minősítőkről továbblépő, továbbá a 15. minősítő szakaszban ezüst, vagy ennél magasabb minősítési fokozatot elért szólisták és együttesek.

Elérhető szakmai fokozatok: Bronz, Ezüst, Arany, Aranypáva – díj (Utóbbit kaphatják a zsűri döntése alapján az országos minősítőn Arany fokozatot elérők között is kiemelkedő teljesítményt nyújtó szólisták és együttesek.
A minősítésre jelentkezhetnek korhatár nélkül – a korosztályoknak megfelelő műsorokkal – az anyaországban és a határainkon túl vagy a diaszpórában élő magyar, valamint magyarországi nemzetiségi:

a, szólisták

- énekes és hangszeres szólisták;

b, népzenei együttesek

- hangszerkíséret nélkül éneklő: idősebb énekesekből álló pávakörök, vegyes- korúakból összetevődő népdalkörök, fiatalokból alakult népdalkarok;

- hangszerkísérettel éneklő pávakörök, népdalkörök, népdalkarok;

- citera-, tambura-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó együttesek, zenekarok.

Jelentkezési lap a szervezőktől igényelhető, illetve letölthető a www.kota.hu valamint a www.bacskultura.hu honlapról, és visszaküldendő 2011. augusztus 5-ig a levél végén jelzett elérhetőségek valamelyikére. A jelentkezőknek a jelentkezési laphoz műsortervet kell csatolni. A műsortervnek a bemutatott népdalcsokor címe, megnevezése mellett – a szerzői jogra tekintettel – az egyes népdalok kezdő sorát is tartalmaznia kell.

 

A nevezési díj mindegyik szinten szólistáknak 2000 Ft, csoportoknak 3.000 Ft. Ebből a KÓTA tagjai, 50 %-os kedvezményt vehetnek igénybe.

p { margin-bottom: 0cm; font-weight: bold; text-align: justify; }a:link { }

A három fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja. A minősítés eredményét a KÓTA oklevéllel ismeri el. Azok az együttesek és szólisták, akik nem nyernek besorolást a fokozatok valamelyikébe, de a bemutatón szerepeltek, részvételi emléklapot kapnak a rendezőktől. A minősítő hangversenyt követően az együttes-vezetők és szólisták számára a zsűri tagjai szakmai értékelést tartanak. Az országos minősítésen elért fokozat a következő országos minősítésen való besorolásig, de legfeljebb annak lezárásáig érvényes. A minősítési cikluson belül mindhárom minősítési szinten minden együttes és szólista csak egyszer kaphat minősítési fokozatot.

 

A műsor összeállításának szempontjai:

1.) Az alapkövetelmények és ajánlások a térségi és az országos szinten azonosak.

2.) A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő szólistáknál maximum 6 perc, énekes és hangszeres együtteseknél maximum 10 perc lehet. Az időtartam a tiszta műsoridőt jelenti.

3.) Kívánatos, hogy a bemutatott műsorok két tájegységből származó, vagy különböző hangulatú, illetve témakörű csokrokból álljanak, továbbá, hogy az összeállítás egyik része lehetőleg helyi, a másik más népzenei dialektusterületről származó, jellegzetes tájegységi népzenei anyag, vagy nemzetiségi, rokonnépi népzene legyen. (Elfogadható a saját népzenei anyagból válogatott, jól szerkesztett, hagyományápoló jellegű egy nagyobb lélegzetű népdalcsokor is.)

4.) A csoportok és a szólisták a két évente meghirdetett minősítőkre, lehetőleg új műsorral jelentkezzenek.

5.) A Népzenei Szakbizottság azt ajánlja, hogy a minősítést kérők műsoraik összeállításánál a néphagyomány gazdagságának, jellegzetes értékeinek és sokszínűségének stílusos bemutatására törekedjenek, legyenek tekintettel a népzenegyűjtők, kutatók, népzenei forrást felhasználó zeneszerzők évfordulóira. A népdalcsokroknak és a hangszeres blokkoknak adjanak címet, összeállítójukat, illetve gyűjtőjüket lehetőleg nevezzék meg.

6. A minősítést kérő szólisták és csoportok legalább a színpadi előadás során törekedjenek a műfaj sajátosságainak megfelelő stílusos öltözködésre és megjelenésre.

A minősítésen résztvevők számára, igény szerint, étkezési lehetőséget biztosítunk, melynek ára 650 Ft/fő.

A minősítés és az ebéd árát a Közművelődési Intézettől az alábbi elérhetőségeken igényelhető postai csekken vagy a Közművelődési Intézet, az OTP Banknál vezetett 11732002-15541651 számlájára történő banki átutalással lehet rendezni. A megjegyzés rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a befizetés célját (népzenei minősítő) és a befizető (számlát kérő) nevét, címét, számlaszámát.

További információ kérhető Kullai Anikótól a 76/481-320-as telefonszámon, az ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu e-mail címen vagy a 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. alatt.