Szakmai elismerés - Polyák Albert kollégánk a Felnőttképzési Akkreditáló Testület tagja lett

Dr. Matolcsy György a Nemzetgazdasági Minisztérium minisztere a Felnőttképzési Akkreditáló Testület tagjának kérte fel intézményünk főtanácsosát Polyák Albertet. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) feladat és jogkörét a működésére vonatkozó kormányrendelet illetve miniszteri rendeletek az alábbiak szerint szabályozzák:dönt a felnőttképzés folytató intézmény- és program-akkreditáció iránti kérelmekről;elvégzi a felnőttképzési intézmények és programok minősítését, minőségének hitelesítését;ellenőrzi az akkreditált felnőttképzést folytató intézmények felnőttképzési tevékenységét, és az ellenőrzés eredményétől függően dönt az intézmény, illetve program akkreditációjának visszavonásáról; az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert;működéséről félévente beszámolót készít a miniszternek;jóváhagyja a szakértők képzésének, továbbképzésének programját;működése során figyelembe veszi a Magyar Akkreditációs Bizottság határozatait és javaslatait.A felkérés 3 éves időtartamra szól.