Képzési ajánlataink a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" c. pályázathoz:

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: kulturális szervező munkatárs

A képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas: Kulturális kapcsolatokat és a helyi kapcsolatrendszert építeni, identitást és egyéni kompetenciákat támogatni, felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni, biztosítani a szervezet szabályozás szerinti működtetését, katalizálni a közösségeket

A tervezett össz.képzési idő: 360óra, melyből 216 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek, Elmélet:144 óra; Gyakorlat:216 óra

A képzés díja: 180.000.-Ft + vizsgadíj. Részletfizetésre van lehetőség.

 

 

 

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS – OKJ-s képzés

 

A képzés célja és a képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet által előírt kulturális rendezvényszervezői képesítéshez szükséges ismeretek elsajátítása

A képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas: Kulturális kapcsolatokat építeni;Identitást és egyéni kompetenciákat támogatni;Támogatni az állami, helyi ünnepek programját; Biztosítani a szervezet szabályozás szerinti működtetését; Biztosítani a tevékenységek feltételeit; Biztosítani a szervezeti egység üzemeltetését; Felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni; Tömeg- és internetes kommunikációt működtetni; Helyi kapcsolatrendszert építeni

A tervezett össz. képzési idő: 200 óra: 80 óra elmélet, 120 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek.

A képzés díja: 70.000.-Ft + 15000.-Ft vizsgadíj. Részletfizetésre van lehetőség.

 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II., KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ RÁÉPÜLÉS – OKJ-s képzés

 

A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: Ismertetni a közösségfejlesztés folyamatát, feltételeit, azonosítani a helyi potenciális partnereket és építeni a kapcsolatrendszert, Nyilvánosságra hozni a közös szándékokat, felkutatni a hely(történeti), szociológiai, statisztikai forrásokat, az adatokat elemezni, értékelni, Elkészíti a közösségfejlesztés tervét, segíti a helyi nyilvánosság fórumait, segíti a lakossági, intézményi részvételt

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Közművelődési szakember II. (52 345 02 0000 00 00)

A tervezett össz.képzési idő: 300óra, melyből 180óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek, Elmélet:120 óra; Gyakorlat:180 óra

A képzés díja: 150.000.-Ft + vizsgadíj. Részletfizetésre van lehetőség.

 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I. , KULTURÁLIS MENEDZSER elágazás -OKJ-s képzés

 

A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: A helyi közművelődési életet szervezni, fejleszteni, a település helyi kulturális hagyományait, örökségét megismerni, művelődő közösségeket szervezni, működésükhöz feltételt biztosítani, kapcsolatot tartani a közművelődési feladatokat ellátó civil szervezetekkel. Kiemelten gondoskodni a hátrányos helyzetűek közművelődési programjairól, a közművelődési intézmény felnőttképzési akkreditációjában részt venni. A közművelődés minőségfejlesztési rendszeréhez csatlakozásban részt venni,m A kulturális vidékfejlesztéssel kapcsolatos kistérségi, megyei, regionális együttműködést megismerni, a programokban közreműködni település kulturális, intézményi kapcsolatait ápolni, fejleszteni, nemzetközi kapcsolatokat, multikulturális programokat szervezni.

A tervezett képzési idő: 400 óra, melyből 160 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek

A képzés díja: 150.000.-Ft + vizsgadíj.

 

AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE A KÖZMŰVELŐDÉSBEN AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

 

A továbbképzés célja: A közművelődési területen dolgozó szakemberek képessé tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségnevelés területén új tanulási formák által, mely segítségével elősegíti az élethosszig tartó tanulást az egészségkultúra területén is a gyermek és hátrányos helyzetű csoportok számára. A továbbképzésen részt vevők elsajátítják az egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik az egészséges emberi magatartás kialakításához, formálásához szükséges kommunikációs és szociális készségeket. A tanfolyam végén záródolgozat elkészítésével adnak számot megszerzett tudásukról

A tervezett össz. képzési idő: 40 óra

A képzés díja: 80.000.-Ft, amely 3 napra a szállás és az étkezés költségét is tartalmazza.

 

 

 

 

 

ÉRTÉKFELTÁRÁS A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

 

A továbbképzés célja: A továbbképzés olyan ismereteket közvetít és olyan képességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé és rendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmak közösségi értékei és így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy szakmai tudásukkal, értékfeltáró-közvetítő tevékenységükkel erősítsék közösségeik identitását és a kollektív emberi kapcsolatok minőségét.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a településükön található természeti és kulturális értékek feltárására, meghatározására, rendszerezésére, bemutatására és népszerűsítésére, valamint megőrzésére, a fenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggő hasznosítására, a saját szakterületükön olyan programok megfogalmazására, melyek alapján elősegítik a jobb, a minőségibb társadalmi létezés kialakulását. Célunk, hogy új tanulási formák által, elősegítsük az élethosszig tartó tanulást a helyi értékfeltárás területén, bekapcsolva ebbe az ifjúsági és hátrányos helyzetű csoportokat is.

 

A tervezett össz. képzési idő: 40 óra

A képzés díja: 80.000,- Ft , amely 3 napra a szállás és az étkezés költségét is tartalmazza.

 

 

 

 

E-SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS

 

A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, az önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben való megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek legyenek az e-szolgáltatások igénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinek motiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére.

Célunk, hogy a képzésen résztvevők képesek legyenek új tanulási formák segítségével bekapcsolni a gyermek, ifjúsági és hátrányos helyzetű csoportokat az élethosszig tartó tanulás folyamatába IT ismeretek, e-közösségi aktivitás területén is.

 

A tervezett össz. képzési idő: 90 óra

A képzés díja: 80.000,- Ft

 

 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROTOKOLL AZ OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

 

A továbbképzési program célja: A településeken élő oktatásban, közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb közintézményekben dolgozó munkatársak felkészítése, alkalmassá tétele alapvető kommunikációs és protokoll feladatok ellátására. Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, aki képes szakszerűen ellátni a testvér-települési, falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok protokolláris feladatait, tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, megoldania protokoll-szervezéshez kötődő problémáikat.

Célunk, hogy a képzésen résztvevők új tanulási formák által tudják motiválni a az ifjúsági és hátrányos helyzetű csoportokat viselkedéskultúrájuk élethosszig tartó alakításában.

 

A tervezett össz. képzési idő: 60 óra

A képzés díja: 95.000,- Ft,mely a szállás és az étkezés költségét is tartalmazza.

 

 

2012-ben induló új OKJ-s képzéseink:

 

KÖZÖSSÉGI-CIVIL SZERVEZŐ – OKJ-s képzés

55 345 03 0000 00 00

A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: Közreműködni a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában, kiépíti a helyi kapcsolatrendszert, partnerségi együttműködést építeni, ösztönözni a lokális részvételt, szakmailag támogatni a helyi cselekvést, közreműködni a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében. Részt venni a nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak ellátásában. Közreműködni a modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre specifikált alkalmazásában. Hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat megtervezni és lebonyolítani.

 

 

NONPROFIT MENEDZSER -OKJ-s képzés

54 345 04 0000 00 00

A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: Közreműködni nonprofit szervezetek alapításában, működés feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában. Folyamatos kapcsolatokat ápolni a nonprofit szervezet tagságával és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, biztosítani az információ-áramlást és véleménycserét. Részt venni a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni a szakmai kapcsolatokat. Közreműködni a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében,irányításában, elemzésében és értékelésében. Projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani.