Minőségfejlesztés a közművelődésben című ingyenes tanfolyam indul

TÁMOP 3.2.3-as számú pályázat által támogatott képzést indít intézetünk

[img_assist|nid=102|title=|desc=|link=none|align=left|width=401|height=126]

 

A képzés a kulturális szakemberek szervezett továbbképzési rendszerében (Közm./A/14/2008.(IX.17.), Közm./I/36/2008.(IX.17.) és a felnőttképzés rendszerében (PLP-1142) akkreditált. A képzés nyilvántartási azonosítója: 840020
 
 
Több éve – a Budapesti Művelődési Központ szakmai koordinálásával – folyó fejlesztési munka eredményeként a közművelődésben is létrejött egy olyan minőségfejlesztési rendszer, mely elősegíti az önértékelési gyakorlat meghonosítását, és egyben tükrözi és figyelembe veszi a közművelődés speciális vonásait is.
 
A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak közművelődési szervezetek minőségfejlesztési célú önértékelési tevékenységének megszervezésére, lebonyolítására, értékelés készítésére. A résztvevők a minőségügyi felelősi teendők ellátásához megfelelő kompetenciával rendelkezzenek.
 
A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A képzésen a résztvevők minőségügyi alapismereteket sajátítanak el, megismerik a közművelődés minőségfejlesztő programját, megtanulják az önértékelést segítő eszközök alkalmazását, valamint az önértékelés kivitelezésének gyakorlati lépéseit.
 
A képzés módszerei:
  • szeminárium (5 óra) - impulzus módszer: előadás és beszélgetés ötvözése, kerekasztal beszélgetés, tapasztalatok, elvárások megbeszélése, összegzése
  • tréning (25 óra) - kiscsoportos munka, konszenzus kialakítása, közös vázlat készítése, vita, méhkas módszer, ötletroham
 
Oktatók:
Több éves szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkező, a minőségfejlesztési rendszer kialakításában részt vett minőségügyi és közművelődési szakemberek.
 
Kiknek ajánljuk a képzést?
A képzésre elsősorban azoknak a szakembereknek a jelentkezését várjuk, akik művelődési házakban dolgoznak, továbbá kulturális, közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetek munkatársainak, az önkormányzatok kulturális, közművelődési referenseinek és minőségügyi szakembereknek ajánljuk.
 
A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:
  • a képzésre kulturális intézmények felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberei jelentkezhetnek
  • legalább 3 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat
  • a képzésbe bevonni kívánt személy közalkalmazott, és/vagy olyan kulturális intézmény, szervezet alkalmazásában áll, amely intézmény (vagy fenntartója) vállalja, hogy az adott személyt a projekt végétől számított legalább 1 évig alkalmazza
 
A képzés összóraszáma: 30 óra (5 x 6 óra)
A képzés tervezett ütemezése: a képzést csütörtöki napokon szervezzük, 5 alkalommal, alkalmanként 6 órás időtartamban.
 
Vizsgakövetelmény:
A résztvevő az ismeretek gyakorlati alkalmazását egy kiválasztott terület (tevékenység) önértékelésének megszervezésével, lebonyolításával bizonyítja. A kitöltött értékelőlapok bemutatása mellett a résztvevő 10-15 oldalas összefoglaló írásbeli dolgozatot készít, mely tartalmazza az értékelőlap adatainak indoklását, valamint ezzel összefüggésben értékeli a tevékenységet, és javaslatot terjeszt elő a fejlesztésekre vonatkozóan.
 
Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása:
    A résztvevő meglévő releváns tudását a vizsgakövetelmények teljesítésével előzetesen bizonyíthatja. A megfelelt minősítésű dolgozat alapján a résztvevő tudását beszámítjuk; a modul elméleti, gyakorlati napjain való részvétel alól felmentést kaphat.
 
A tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
  • A továbbképzésen való jelenlét 80%-ának teljesítése.
  • Gyakorlat teljesítése: Egy kiválasztott terület (tevékenység) önértékelése a szervezeten belül, az értékelőlap segítségével.
  • 1 db 10 - 15 oldalas elfogadott írásbeli dolgozat elkészítése.
 
A képzés tervezett kezdete: 2010. június 15.
A képzés tervezett befejezése: 2010. június 23.
 
A képzés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
 
A jelentkezés határideje: 2010. május 17.
A képzésre korlátozott számban, 20 főig tudunk jelentkezéseket elfogadni. A részvételi szándékot a jelentkezés sorrendjének megfelelően regisztráljuk. A jelentkezés a csatolt jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lapot személyesen, e-mailen, és postai úton lehet eljuttatni a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézethez.
 
Részvételi hozzájárulás: nincs!
A képzést a TÁMOP 3.2.3/08/2 „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért nyertes pályázata alapján Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet finanszírozza.
 
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ igényelhető:
Polyák Albert
tel.: (30) 9859-669
 
 Haskó Renáta
tel.: (30) 2299-414
 
 
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
fax: (76) 481-320 fax: (76) 481-320

 

 

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja jellap_minfejl_I.doc800.5 KB