Építő Közösségek

Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye három kistérségének 15 településén

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete

 

Közreműködő szervezet:ESzA Kft (1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület)

   Irányító hatóság

 

„Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen, az érthetetlen. Aki nem ért semmit, az nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is néz is, lát is. Minél több tudás rejlik egy dologban, annál nagyobb a szeretet. Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.”

 

Paracelsus reneszánsz orvos-filozófus fent idézett gondolatával ajánlom figyelmükbe a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázat keretében megvalósított tevékenységekről szóló beszámolónk tartalmát, tapasztalatait, tanulságait. Ez a néhány mondat pontosan összefoglalja a mindennapi tudás, az élethosszig való tanulás értelmét, fontosságát, személyes örömét, és társadalmi hasznosságát.

 

A figyelmes olvasó azonnal észre kell hogy vegye azt a tartalmi és módszerbeli sokszínűséget, amit ez a pályázati lehetőség nyújtott a programban résztvevő települések, intézmények és mindenek előtt helyi lakosok – pályázati szakszóval célcsoportok – számára. Ha csak a puszta számokat nézzük, akkor is kaphatunk valamilyen elnagyolt képet képet a projekt hasznát illetően, de megítélésünk szerint a számszerű statisztika csak orientálhat bennünket a végső eredményt illetően. Ha valaki figyelmesen elolvassa a teljes körű pályázati beszámolót, amely intézetünk honlapján megtalálható, világos képet kaphat arról, milyen képességek, készségek, jártasságok, ügyességek tanulása, gyakorlása segíthette a pályázati programban résztvevők életminőségének jobbítását. A teljesség igénye nélkül az alábbi témákban szerepeltek kompetenciafejlesztő programok a pályázati projekt 15 helyszínén:

 • önismereti

 • társismeret

 • kapcsolatfejlesztés

 • kreativitásfejlesztés,

 • logikai fejlesztő foglalkozások

 • irodalom

 • fotó

 • társastánc, néptánc

 • zene

 • sport, szociális, életviteli és környezetkultúra

 • életvezetési kompetenciák

 

A részletes beszámoló itt található: http://bacskultura.hu/tamop_beszamolo

Ügyfélszolgálat: Kecskemét, Katona J. tér 8., 76-481-320, e-mail: ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu

 

Részletes beszámolók az egyes programelemekről:

 

Galéria a foglalkozásokon készült képekből: