You are here

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet társszervezésében újra indul a Közművelődési intézményvezető (Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek)  akkreditált továbbképzési program.

A szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ a közművelődési intézmények szakemberei továbbképzéséhez készített 90 órás Közművelődési intézményvezető (Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek) továbbképzési programjának indítási és alapítási engedélyéhez a kérelmét az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet alapján a NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közművelődési Akkreditációs Szakbizottsága elfogadta. A képzés alapítási engedély száma: Közm./A/36/2010. (XI. 16.). Az indítási engedély száma: Közm./I/51/2010. (XI. 16.)

A továbbképzési program célja:

 A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) b) pontjának történő megfelelés biztosítása, mely szerint közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja.

További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén tudja még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

Kinek ajánljuk a képzést?

Költségvetési szervként működő közművelődési intézmények azon intézményvezetői, akik újra pályázni kívánnak az intézményvezetői igazgatói állás betöltésére (jelenlegi igazgatók), valamint akik pályázhatnak a magasabb vezetői megbízásra (jelenlegi szakalkalmazottak).

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:

A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan közalkalmazottak, akik közművelődési szakemberek, vezetők, akik munkakörében szervezési és vezetési feladatok tartoznak.

A továbbképzési program további lehetséges igénybevevőinek köre:

Mindazok, akik az önkormányzatoknál a kulturális, közművelődési szakágazat megyei, helyi irányítói, vezetői, munkatársai, vagy a nonprofit, civil szféra munkavállalói, akik eltérő nagyságú településeken és a szakma különböző feladat ellátású intézményeinek vezetőiként irányítási feladatot látnak el, amelyek kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai végzettség vagy nem szakirányú egyetemi/főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával rendelkező szakképzettség.

Egyéb feltétel: a közművelődési intézmény alaptevékenységének megfelelő a közművelődési feladatellátás területén eltöltött legalább három éves szakmai gyakorlat igazolása.

Az indítandó továbbképzési program csoport/jainak minimális létszáma: 12 fő.

A továbbképzési program képzési napjainak száma: 11

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 3

  1. Vezetési-szervezési ismeretek (30 óra)

  2. Pénzügyi és gazdasági ismeretek (30 óra)

III. Államháztartási ismeretek (30 óra)

Az indítandó továbbképzési program helyszíne, tervezett kezdési és befejezési ideje:

 

 

Helyszín: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4. (heti 1-2 alkalom)

 

Az indítandó továbbképzési program teljesítésének követelményei

 

Formai követelmények:

 

A továbbképzési költség teljes összegének befizetése vagy kettő részletben

A továbbképzésen való jelenlét minimális óraszám 80 %-ának teljesítése

 

Egyéb formai követelmény:

 

 

A résztvevő számára Tanúsítvány akkor adható ki, ha a formai követelményeket a képzés befejezéséig teljesítette. Az utazási költségek a résztvevőket terheli.

 

Tervezett jelentkezési határidő: 2011.május 15.

Részt vételi díj: 74.000-Ft/fő (jegyzetekkel)

Jelentkezni az adatfelvételi lapon lehet, melyet visszaküldeni fax-on vagy postai úton lehet. A jelentkezési lapot a kezdési időpontra kell aláírva, pecséttel ellátva kitölteni.

Az akkreditált továbbképzési program társszervező intézménye: BKMÖ Közművelődési Intézete, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. Tel/Fax: 76/481-320

Kapcsolattartó: Haskó Renáta

Tel: 30/22-99-414

Email: tanfolyam@bacskultura.koznet.hu

 

Az akkreditált továbbképzési program intézményi kapcsolattartója: Milánkovich György

 

Tel: 06-94/312-535/134 mellék, vagy 06-30/2990-170, Fax: 06-94/312-743

E-mail: milankovich.gyorgy@kulturista.hu

 

 

Sminkválasztó

Belépés

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2012. All Rights Reserved.