You are here

Hajóson adták át az idei Pilinszky-díjakat

[img_assist|nid=651|title=Dr Filvig Géza, Szász András, Zalatnay Pál, Dr Fehér Zoltán, Nikowitz Oszkár, Imre Károly|desc=|link=popup|align=left|width=204|height=153]A felújított, egykori érseki kastélyban, Hajóson adták át november 26-án az idei Pilinszky-díjakat. A költő nevét viselő közalapítvány kuratóriuma a beérkezett huszonkét javaslat alapján végül Fehér Zoltán tanárt, helytörténészt, NikowitzOszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa tanítókat posztumusz, Szász András írót, újságírót és Zalatnai Pál grafikusművészt díjazta az oklevélből és plakettből álló elismeréssel.

Díjazásra méltó személyre korábban bárki javaslatot tehetett írásban,részletes indoklással a Pilinszky János Alapítványnál. A november 10-ig beérkezett jelöléseket az alapítvány szakmai kollégiuma bírálta el.

– Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül – „megfeledkezik önmagáról”. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökélye, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen – idézte Pilinszky János alázatról szóló gondolatait Imre Károly kuratóriumi elnök a díjátadó ünnepségen.

Az idén húsz éves kuratórium szándéka, hogy évente egyszer díjazásban részesítse azokat a Bács-Kiskun megyében élő ésdolgozó pedagógusokat, írókat, költőket, művészeket és újságírókat, akik munkásságukkal, életművűkkel és kiemelkedő alkotásaikkal hozzájárultak a nemzeti kultúra értékeinek, emlékeinek védelméhez, megőrzéséhez és fejlesztéséhez, a köz- és magánerkölcsök nemesítéséhez, és ezért közmegbecsülésre méltók.

A díjátadó ünnepséget a felújított, korábbi érseki kastélyban november 26-án délután rendezték meg. Az elismeréseket a Pilinszky János Alapítvány kuratóriumának elnöke Imre Károly adta át Fehér Zoltán tanár, helytörténésznek, Nikowitz Oszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa tanító-házaspárnak posztumusz, Szász András író, újságírónak és Zalatnai Pál grafikusművésznek.

A tudományos kutató- és feldolgozó munka mellett Fehér Zoltán jelentős ismeretterjesztő tevékenységet is folytatott közművelődési előadásaival, helytörténeti múzeum szervezésével, szakkörök vezetésével, honismereti kutatómunkájával, könyvtárosi munkájával. Sokrétű szakmai, pedagógusi, közművelődési és ismeretterjesztő tevékenységéről publikációinak, önálló könyveinek, szakfolyóiratokban közölt tanulmányainak egész sora tanúskodik. 1973-ban Ortutay Gyulától vehetett át emlékérmet, 1997-ben a honismereti mozgalomban végzett munkáját jutalmazták, 2001-ben Bátya község önkormányzata Életmű-díjjal tüntette ki, 2003-ban a Magyar Néprajzi Társaság emlékérmét vehette át, 2007-ben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány lovaggá avatta.

Nikowitz Oszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa Kelebia Vitéztelep, illetve Kisszállás Négyestelep kulturális életének meghatározó alakjai voltak 1931-től 1975-ig. A Nikowitz házaspár az erkölcsös, hazafias, autonóm, önellátó paraszt-polgárság megteremtésén munkálkodott a klebelsbergi kultúrpolitika nyomvonalán olyan átütő sikerrel, hogy e helyi társadalmat csak az erőszakos iskolai körzetesítéssel, a templomiskola eladásával, azaz a helyi kultúra szellemi és fizikai felszámolásával tudta szétverni a központi és a helyi hatalom.
Tevékenységükkel átfogták a helyi lakosok legteljesebb értelemben vett kulturális-szellemi-morális életét, máig ható, elévülhetetlen értékvilágot, szellemi örökséget hagyva az utókorra.
Számos területen – tudomány, sport, művészet, pedagógia, közművelődés – jeles szakemberek kerültek ki a vitéz- és négyestelepi iskolából.

Szász András 1951-ben a partiumi Nagyváradon született. „A határon túlról hoztam hitemet, szokásaimat, életszemléletemet, magyarságtudatomat, élet- és természetszeretetemet. Ott tanultam meg, hogy az ember csak abból gazdálkodhat, amije van. Amit szüleitől örökölt, illetve ami szűkebb és tágabb környezetéből ráragadt.” – vallja egyik önéletrajzi ihletésű írásában. A Petőfi Népében 1991-ben jelentek meg első írásai. 1996-tól tizenhárom éven át vezette a lap kiskunfélegyházi és tiszakécskei szerkesztőségét. Újságírói tevékenysége mellett négy kötetben mutatta be Partium és Erdély még fellelhető építészeti értékeit. Két helytörténeti munkájában állított emléket Kiskunfélegyháza jeles személyiségeinek: Huszka József festőművésznek, művészettörténésznek, restaurátornak és Krizsanótzy Jánosnak, Kiskunfélegyháza első templomépítő plébánosának, tanítónak.
Az idén megjelent Bács-Kiskun megye lelki kincsei című kötetben húsz megyei település harminckét római katolikus, református és evangélikus templomát, valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye jelentősebb búcsújáróhelyeit mutatja be. 2004-ben Szalézi Szent Ferenc-díjat, 2007-ben Aranytoll Díjat és Kiskunfélegyháza Elismerő Oklevelét kapta.

Zalatnai Pál Kecskemét és Bács-Kiskun megye művészeti életének meghatározó alakja. Alkalmazott grafikusként dolgozik, a díj névadójához méltó emberséggel, igényességgel, hivatástudattal, felelősséggel. A szitanyomatok mellett elsősorban rézkarcokat készített, melyeket „vizuális röpcédulaként,” „mini konceptként”, „organikus minimálartként” értelmezett a maga számára. 1990-től csupán virtuális műveket hoz létre. Alkalmazott grafikusként többek között a múzeumi kiállításrendezés, a könyvtervezés a fő területe. Munkáit az esztétikai igényesség, a kifejezés tömörségére és egyszerűségére való törekvés jellemzi, hatása részben vizuális nyelvének rendkívüli tömörségével, s ebből fakadó művészi erejével magyarázható. Művészi és emberi létének legfontosabb ismérve a művészet és a munka iránti alázat. Példaadó személyiségének humanitása, a művészetek iránti és szociális érzékenysége, segítőkészsége, empátiája. Ő tervezte egyebek mellett a Katona-ház és a Hajósi Érseki Kastély kiállításának arculatát, valamint a Pilinszky-díj emlékplakettjét is.
A Félegyházán élő Szász Andrást és a gyermekéveit a városban töltő Zalatnai Pált a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke, Laczkóné Szabó Klára is méltatta, majd megajándékozta a szervezet nevében.
A díjátadón Betlenné Dajkó Ágnes ésJakab Erika fuvolisták, a Jámbor Zsolt vezette kecskeméti Református Gimnázium fiúkarának és Petyovszky Zita, a hírös városi Bolyai János Gimnázium tanulójának előadását élvezhette a közönség.

A rendezvény képeinek galériája megtekinthető

Sminkválasztó

Belépés

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2012. All Rights Reserved.