You are here

Pilinszky János Alapítvány Pályázati Felhívása

A Pilinszky János Alapítvány létrehozóinak szándéka, hogy évente egyszeri alkalommal díjazásban részesítse azokat a Bács-Kiskun Megyében élő és dolgozó pedagógusokat, írókat, költőket, művészeket és újságírókat, akik munkásságukkal, életművükkel és kiemelkedő alkotásaikkal hozzájárultak a nemzeti kultúra értékeinek/emlékeinek védelméhez és fejlesztéséhez, a köz- és magánerkölcsök nemesítéséhez és ezért közmegbecsülésre méltók.

A Pilinszky Alapítvány 2010-ben három díjat kíván átadni. A díj oklevélből és plakettből áll.

 

A díjazásra méltó személyre bárki javaslatot tehet írásban, részletes indoklással.

 

A javaslatokat 2010. november 10-ig a Pilinszky János Alapítvány levelezési címére, Imre Károly kuratóriumi elnök nevére címezve kell kell eljuttatni.(Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

 

A beérkezett javaslatokat az Alapítvány Szakmai Kollégiuma bírálja el és ítéli oda a díjakat.

 

A Pilinszky János Alapítvány díjainak átadására 2010. november 25-én, a költő születésének napján kerül sor.

 

Imre Károly

a Pilinszky János Alapítvány

Elnöke

 

Sminkválasztó

Belépés

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2012. All Rights Reserved.